PumpMaster 80 - 200:1 ratio grease pumps

CÓDIGONOMBRE
533911PUMPMASTER 80 - 200:1 RATIO ULTRA HIGH PRESSURE GREASE PUMP 185 kg (400 lb)
533921PUMPMASTER 80 - 200:1 RATIO ULTRA HIGH PRESSURE GREASE PUMP 50 kg (120 lb)